• newsbanner32.jpg
 • newsbanner60.jpg
 • newsbanner33.jpg
 • newsbanner24.jpg
 • newsbanner48.jpg
 • newsbanner38.jpg
 • newsbanner58.jpg
 • newsbanner30.jpg
 • newsbanner45.jpg
 • newsbanner8.jpg
 • newsbanner37.jpg
 • newsbanner57.jpg
 • newsbanner3.jpg
 • newsbanner23.jpg
 • newsbanner4.jpg
 • newsbanner41.jpg
 • newsbanner36.jpg
 • newsbanner46.jpg
 • newsbanner25.jpg
 • newsbanner42.jpg
E-mailadresse:
Fulde navn:
Virksomhed:
Afmeld
Log på
Udskriv

Forslag til nyt direktiv om udstyr til skibe

Europa-Kommissionen udsendte i december et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om skibsudstyr, som efter vedtagelsen skal erstatte det hidtil gældende udstyrsdirektiv. 

Formålet med udstyrsdirektivet er at øge sikkerheden til søs og forebygge forurening af havene ved hjælp af ensartet anvendelse af de relevante internationale instrumenter vedrørende udstyr, der skal anbringes om bord på EU-skibe, og at sikre fri bevægelighed for sådant udstyr i hele EU.

Forslaget til det nye udstyrsdirektiv lægger op til, at der ikke som tidligere kræves en langsommelig EU-procedure, når nye krav, der er vedtaget i IMO, skal gennemføres i EU. Med det nye direktiv vil det være medlemsstaterne, der træffer de nødvendige foranstaltninger. Dette er en positiv udvikling, der vil mindske risikoen for, at nye regler er uhensigtsmæssigt lang tid om at blive implementeret.

I forslaget til det nye udstyrsdirektiv vil Danske Maritime desuden konkret fremhæve artikel 4 og artikel 29, der byder på væsentlige forbedringer i forhold til det gældende direktiv. Artikel 4 lægger op til, at krav til skibsudstyr defineres med henvisning til krav til design, konstruktion og ydeevne ifølge de gældende internationale instrumenter. I artikel 29 lægges der op til, at et produkt, der udgør en risiko og derfor er blevet forbudt i en medlemsstat, skal forbydes i hele EU, såfremt Kommissionen anser forbuddet for berettiget. Samtlige medlemsstater vil i så fald skulle træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at det skibsudstyr, der ikke er i overensstemmelse med kravene, trækkes tilbage fra deres marked og om nødvendigt kaldes tilbage. Fraværet af denne bestemmelse i det hidtidige direktiv har medført, at det udstyr, der ifølge Kommissionen med saglig grund er forbudt på danske skibe, fortsat kan markedsføres i EU og anbringes på skibe under andre EU-flag end de danske. Danske Maritime ser frem til, at det nye direktiv vil kunne dæmme op for denne meget uhensigtsmæssige tendens.

Direktivforslaget erkender, at det er nødvendigt at give bl.a. havnestatskontrol særlige midler til kontrol af skibsudstyr, der er forsynet med ratmærket, uanset om udstyret er anbragt om bord på skibe eller ej. Kontrol af skibsudstyr, der allerede er anbragt om bord, skal naturligvis udføres, mens udstyret forbliver om bord i fuldt funktionsdygtig tilstand, men direktivet kræver ikke specifikt, at hvert skib har et system, der sikrer imod installation af ikke-funktionsdygtige kopiprodukter eller produkter med falske rat-mærker. 

Forslaget skal nu behandles i Europa-Parlamentet og Rådet, inden det endeligt kan vedtages.

Tilbage til nyhedsbrev

København

Danske Maritime
Symfonivej 18, 2730 Herlev


Tlf.: 33 13 24 16

E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bruxelles

Danish Maritime
79, Rue du Cornet, 1040 Bruxelles


Tlf.: +32 (02) 230 6934